Sử dụng cần sa đồng thời với rượu làm tăng gấp đôi nguy cơ gây tai nạn giao thông

ma túy đá, meth.