Triệu chứng côn trùng bò dưới da ở người đập đá

ma túy đá, meth.