Ma túy đá,thuốc cai nghiện tại nhà

ma túy đá, meth.