Dấu hiệu nhận biết sử dụng ma túy đá

ma túy đá, meth.