Làm thế nào để nhận biết một người đang nghiện hay không?

ma túy đá, meth.