Đừng để người bệnh tâm thần mãi cô đơn

ma túy đá, meth.