Một số hậu quả sức khỏe của sử dụng meth theo đường hút

ma túy đá, meth.