Má»™t số hậu quả sức khỏe của sá»­ dụng meth theo đường hút

ma túy đá, meth.