Thuốc lắc, ma túy đá phá hoại hệ thần kinh trung Æ°Æ¡ng thế nào?

ma túy đá, meth.