Thuốc lắc, ma túy đá phá hoại hệ thần kinh trung ương thế nào?

ma túy đá, meth.