Ma túy đá và ảo giác côn trùng bò dưới da

ma túy đá, meth.