Điều trị rối loạn thần kinh thực vật (1)

ma túy đá, meth.