Điều trị rối loạn thần kinh thực vật (3)

ma túy đá, meth.