Điều trị rối loạn thần kinh thực vật (4)

ma túy đá, meth.