Rối loạn khiếm khuyết cơ thể (BDD) và trẻ vị thành niên

ma túy đá, meth.