Phòng tránh nghiện ma tuý bằng cách điều trị sớm

ma túy đá, meth.