Các hiểu lầm thường gặp về sức khỏe tâm thần.

ma túy đá, meth.