Trầm cảm có phòng tránh được không?

ma túy đá, meth.