Chơi game bao lâu gọi là nghiện game?

ma túy đá, meth.