Làm thế nào để có lại cuộc sống như trước kia trong giai đoạn sau cai nghiện?

ma túy đá, meth.