Tử vong do quá liều heroin tăng gấp đôi trong 2 năm

ma túy đá, meth.