Tại sao người ta kì thị với bệnh tâm thần

ma túy đá, meth.