Tăng động giảm chú ý ở phụ nữ và bé gái

ma túy đá, meth.