Phòng tránh nghiện ma tuý bằng nguyên tắc tuyệt đối không dùng thử

ma túy đá, meth.