Làm sao để giữ sạch lâu dài với heroin

ma túy đá, meth.