Hậu quả sau nửa tháng dùng ma túy đá

ma túy đá, meth.