Ma túy đá có làm mất trí nhớ không?

ma túy đá, meth.