Suy sụp tinh thần sau dùng ma túy đá

ma túy đá, meth.