Sử dụng mạng xã hội quá mức có gây nghiện không?

ma túy đá, meth.