16 năm tù cho tài xế nghiện ngập

ma túy đá, meth.