Tiền Giang: Xử lý chủ cơ sở kinh doanh karaoke và 14 đối tượng sử dụng chất ma túy

ma túy đá, meth.