Hai anh em ruột cùng nhận án tử hình vì ma túy

ma túy đá, meth.