Bắt nam thanh niên 19 tuổi vận chuyển 4kg ma túy đá

ma túy đá, meth.