Phụ công sinh thành vì dính vào ma túy...

ma túy đá, meth.