3 năm rồi, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn rùng mình

ma túy đá, meth.