Băng nhóm ma túy Trung Quốc âm thầm hoạt động ở Mexico và Mỹ

ma túy đá, meth.