Bắt đối tượng vận chuyển 1kg ma túy đá

ma túy đá, meth.