Bắt giữ 3 nghi phạm vận chuyển hơn 30kg nghi ma túy

ma túy đá, meth.