Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy

ma túy đá, meth.