Bắt giữ lô ma túy đá trị giá 20 tỉ đồng

ma túy đá, meth.