Bắt giữ người phụ nữ cùng chiếc vali chứa đầy ma túy ở Tây Ninh

ma túy đá, meth.