Bắt giữ nhiều thanh niên phê ma túy lúc rạng sáng tại một quán bar

ma túy đá, meth.