Bắt giữ nhóm dối tượng mua ma túy về quán bar để "ăn chơi"

ma túy đá, meth.