Bắt giữ nửa tấn ma túy trị giá 500 tỷ đồng

ma túy đá, meth.