Bắt nghi phạm buôn bán 13kg ma túy nổ súng K54 vào công an để tẩu thoát

ma túy đá, meth.