Bắt 'nữ quái' U50 chuyên giấu ma túy ở hốc đá, lùm cây để bán lẻ

ma túy đá, meth.