Bộ Công an điều tra việc Hà Nội xuất hiện bánh quy, kẹo mút có chứa cần sa

ma túy đá, meth.