Chặn bắt xe Altis chở 10kg ma túy đá xuyên quốc gia

ma túy đá, meth.