Chị em ruột giấu gần 100 gói ma túy trong nhà

ma túy đá, meth.