Có nên đưa bóng cười vào danh mục chất cấm?

ma túy đá, meth.