Đã bắt được 'con nghiện' đâm công an xã tử vong

ma túy đá, meth.