Dấu hiệu nhận biết người nghiện ma tuý đá

ma túy đá, meth.